Hydrauliska spännare

Det finns två huvudgrupper av hydrauliska spännare för verktygsfastspänning.

De fasta spännelementen monteras fast på pressbord och löpare och kräver därför högre grad av standardisering av verktyget. De rörliga spännelementen är mer flexibla men kräver manuell placering för varje specifikt verktyg. Standardiseringen av verktyget är minimal.

Produktindelning: