Förebyggande och avhjälpande underhåll av pressar

Vi är Skandinaviens ledande leverantör av förebyggande och avhjälpande underhåll av plåtbearbetningsmaskiner med fokus på excenter- och hydraulpressar samt kompletta presslinjer.

Våra servicetekniker är lokalt förankrade nära våra kunder vilket tillsammans med vår välutrustade bearbetningsverkstad är grundbultarna för att kunna uppfylla våra kunders krav på problemfri produktion och snabbt agerande vid behov av akutservice.

Vad vi gör

Vår starka serviceorganisation med lokala tekniker på 10 orter i Sverige säkerställer problemfri produktion och snabba insatser vid akutservice.

Tryggheten med Serviceavtal

Våra serviceavtal ger dig tryggheten att dina maskiner uppfyller gällande säkerhetskrav samt ger dig ett systematiskt förebyggande och avhjälpande underhåll.

Syftet är att minimera de oplanerade stoppen och därmed höja den tekniska tillgängligheten och – därmed – produktiviteten i dina maskiner. 

Vi har en lång erfarenhet och kompetens i vår organisation för att skräddarsy ditt underhåll utifrån dina behov och aktuella maskinpark. 

Eventuella avvikelser som noteras efter utförd service genomgås med er för att gemensamt fastställa en plan för åtgärder.

Servicetekniker Linus & Daniel
Servicetekniker i arbete

Ombyggnader – en lönsam investering

Ombyggnad eller uppgraderingar av befintliga pressar är ofta en god investering jämfört med att köpa nytt. Det handlar i de flesta fall om automatisering eller byte av maskinens styrsystem p.g.a. att maskinen inte uppfyller gällande säkerhetskrav eller att reservdelar till det befintliga elsystemet inte längre finns på marknaden.

Vi har idag ett brett program för automatisering av pressar samt ett program av styrsystem för pressar och pressliner och omfattar allt från grundläggande styrsystem till avancerade centrala lösningar som omfattar hela anläggningens behov av styrning.

Renoveringar

Vi utför hel- eller delrenoveringar på alla typer av pressar och tillhörande utrustning. Arbetet kan utföras i vår verkstad eller ute på fältet.

Vid en helrenovering går vi igenom hela maskinens system allt från mekaniska komponenter till el-, pneumatik- och hydrauliksystem. Leverans sker med dokument om överensstämmelse med gällande Maskindirektiven med uppdaterade manualer för drift och underhåll. Ofta räcker det med en delrenovering såsom uppgradering av styrsystem eller mekanisk renovering av drivkedjan i större pressar.

Reservdelar

Med över 2000 maskiner i kontrakt har vi de allra flesta slitdelar på hyllan för snabb leverans vid akuta behov. Mekaniska delar såsom excenteraxlar, vevstakar, kulskruvar m.m. för samtliga fabrikat av pressar tillverkare vi själva i egen moderna bearbetningsverkstad.

På detta sätt kan vi snabbt agera och utföra akut avhjälpande underhåll och därmed minimera dyra stillestånd för våra kunder.

Maskinflytt

Vi genomför maskinflyttar för allt från enskilda maskiner till kompletta verkstäder.

Det omfattar inte bara själva flytten. I våra åtaganden ingår även inkoppling, igångkörning och finjustering av utrustningen efter flytten.

Vi kan också inkludera riskbedömningar och montering av en komplett skyddslösning runt maskinen eller anläggningen.

Vill du jobba hos oss?

På Olsons arbetar vi effektivt och professionellt i alla led och ger alltid den bästa servicen. Vår personal trivs och drivs av framgång samt av att ha kul på jobbet.

Se alla lediga tjänster här