Hållbarhetsprofil och Ansvarstagande

Vi på Olsons Maskinservice är stolta över vårt engagemang för hållbar utveckling och ansvarstagande. Genom vår kärnverksamhet inom service och underhåll av pressmaskiner och presslinjer, strävar vi efter att göra en positiv inverkan på samhället och miljön. Vår insats grundar sig på en noggrann analys av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) och de områden där vi kan göra störst skillnad.

Se alla globala mål här (https://www.globalamalen.se/)

Vår påverkan på de globala målen

1. God Hälsa och Välbefinnande (Mål 3)

Genom säkerhetsöversyn, underhåll och uppdatering av  kundens utrustning såsom pressar, presslinjer och kringutrustning minimerar vi risken för olyckor, incidenter, oplanerade stopp och stress och bidrar vi till en stabil och säker produktionsmiljö och bättre arbetsmiljö

2. Jämställdhet (Mål 5)

Vi värnar om jämställda arbetsvillkor och strävar efter en inkluderande arbetsplats där alla ges lika möjligheter att bidra och utvecklas.

3. Anständiga Arbetsvillkor och Ekonomisk Tillväxt (Mål 8)

Vår verksamhet bygger på trygga och välbetalda arbetstillfällen där vi främjar goda arbetsvillkor både internt och hos våra samarbetspartners. Vi har tydliga mål för tillväxt.

4. Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur (Mål 9)

Genom att förlänga livslängden på maskiner och minimera oplanerade stopp och  haverier, bidrar vi till en stabil och effektiv industriell sektor. Vi ser över våra leverantörsled för minskad miljöpåverkan. Vi strävar efter att erbjuda lokala servicetekniker för minskat resande.

5. Hållbar Konsumtion och Produktion (Mål 12)

Vår renovering och uppdatering av begagnade maskiner minskar behovet av resurskrävande nyproduktion och främjar en mer hållbar konsumtion.

6. Bekämpa Klimatförändringarna (Mål 13)

Vi har implementerat en rad åtgärder för att minska vår klimatpåverkan, inklusive investeringar i förnybar energi och effektivitetsprojekt.

Våra interna åtgärder inkluderar:

 • Upphandling av certifierad förnybar energi istället för fossilbaserad
 • Genomförande av energieffektivitetsprojekt som LED-belysning och solpaneler
 • Förnyelse av fordonsparken mot hybrid- och elbilar
 • Prioritering av onlinemöten framför resande när möjligt
 • Användning av tåg eller hybrid/elbilar för företagsresor
 • Miljövänlig avfallshantering i produktion, lager och kontor
 • Aktiv ersättning av kemikalier med miljövänligare alternativ
 • Optimering av logistik och konsolidering av frakter
 • Ökat samarbete med lokala leverantörer för kortare leveranskedjor och minskad miljöpåverkan
 • Rekrytering av personal nära våra kunder för att minska resande
 • Implementering av digitala lösningar för att minimera produktionsstörningar och oplanerade serviceuppdrag
 • Lokal sponsring och stöd till ungdomsverksamhet
 • Prioritering av lokala underleverantörer
 • Implementering av en likabehandlingspolicy
 • Uppmuntran till fysisk aktivitet

Vi är dedikerade till att fortsätta vår resa mot ökad hållbarhet och att vara en pålitlig partner i arbetet mot en bättre framtid för både människor och planeten.

Vill du jobba hos oss?

På Olsons arbetar vi effektivt och professionellt i alla led och ger alltid den bästa servicen. Vår personal trivs och drivs av framgång samt av att ha kul på jobbet.

Se alla lediga tjänster här