Kompakta bandlinjer

Den kompakta matningslinjen består av haspel och ett s.k. mätande/matande riktverk där matarverket är integrerat med riktverket. Denna design spar plats och minimerar ställtider vid trädning och återhaspling av material.

Coiltech hemsida

Generell specifikation

 • Materialtjocklekar från 0,4 - 12 mm
 • Materialbredder från 20-2000 mm
 • Hastighet upp till 20 m/min
 • Matningsnoggrannhet +/- 0,10 mm med mäthjul
 • Korta ställtider

Funktioner och optioner

 • Laddstol

  För att minimera ställtider och för bättre ergonomi kan laddstol användas för att hantera kommande bandrulle. Laddstolen är driven så laddning kan ske på ett säkert sätt från operatörsplatsen. Stödpinnar kan monteras för att eliminera att coilen tippar under operationen.

 • Inmatningsbord med tunga

  Monteras på riktverkets inmatningssida mot bandrullen. Underlättar inmatningen av ny bandände i riktverket. Bordet är utrustad med en hydraulisk tunga för styrning av bandet mellan haspeln och riktverket. Bordet är även utrustad med en arm för att förrikta materialet.

 • Hydraulisk delning av riktvalsarna

  Med hydraulisk delning av riktvalsarna underlättas trädning av ny banrulle samt förenklar rengöring av valsarna.

 • Motoriserad inställning av matningshöjden

  Automatisk inställning av matarverkets höjd för respektive verktyg.

 • Separat mäthjul

  Med ett externt mäthjul kontrolleras faktisk frammatad materiallängd via ett mäthjul placerat vid matarverket utmatningssida. Om materialet/valsarna sliror ger denna kontrollmätning stoppsignal till matarverket.

 • Integrerad klippenhet

  Hydraulisk klippenhet placeras normalt mellan matarverket och verktyget på bandlina med slinga för att kapa materialet vid produktionsstopp. Alternativt på riktverkets inmatningssida för att renklippa defekta materialet innan trädning. Klippenheten kan även användas som ren ämnesklipp för presslinjer utrustade med transfersystem.

Utrustningspaket för reducerad ställtid

Ställtidspaketet innehåller automatisk inställning av bandlinjens parametrar med avseende på bandbredd och tjocklek samt värdefulla hjälpmedel för trädning utan manuella inslag.

 • Servostyrda sidostyrningar för haspeln

  Med servostyrda sidostyrningar för haspeln ställer dessa in sig till förprogrammerad bredd for respektive coil. Detta garanterar centrerad placering av coilen samt reducerar ställtiderna vid byta till ny bandrulle.

 • Servostyrda sidostyrningar för riktverk och matarverk

  Med servostyrda sidostyrningar för riktverket och matarverket ställer dessa in sig till förprogrammerad bredd for respektive coil. Detta garanterar centrerad placering av coilen samt reducerar ställtiderna vid byta till ny bandrulle.

 • Servostyrda inställningar av riktvalsarna

  De övre valsarna positioneras via servomotorer för aktuell materialtjocklek. Inställningen sker automatiskt via recept för respektive verktygsprogram.

Vill du jobba hos oss?

På Olsons arbetar vi effektivt och professionellt i alla led och ger alltid den bästa servicen. Vår personal trivs och drivs av framgång samt av att ha kul på jobbet.

Se alla lediga tjänster här