Band- och detaljsmörjning

Vi arbetar med flera olika lösningar för smörjning av band eller formatklippta plåtämnen med allt från flyktiga vattenbaserade smörjmedel till dragoljor med hög viskositet. Generellt sett är det två huvudsakliga principer. Kontakta oss för en anpassad lösning för dina smörjbehov. 

Vårt program för band- och detaljsmörjning

 • Spraysmörjning modell L210 - låg viskositet

  Standard basenhet med 16 alt. 32 liters smörjmedelsbehållare modell L210 med monterade pumpar. En pump/munstycke för att förhindra ojämn fördelning av smörjmedel.

  Systemet kan integreras i matarverkets program för automatisk inställning av aktuella nivåer och aktiva munstycken för varje enskilt program. Basenheten kompletteras med smörjkåpa för aktuell bandbredd.

  Se datablad
 • Spraysmörjning modell P400 - hög viskositet

  Avsedd för smörjning av band/detaljer vid djupdragning med högviskosa smörjmedel.

  I princip lika 200 men sprayning sker med luft varför smörjkåpan har, via ett fläktsystem, undertryck för att förhindra oljedimma.

  Se datablad
 • Valsbandsmörjare modell BS

  BS 50 finns för bandbredder från 100 till 500 mm och BS 110 från 500 till 1000 mm oljan via signal från pressen. Består av valsenhet samt trycktank med ventiler.

  Se datablad

Vill du jobba hos oss?

På Olsons arbetar vi effektivt och professionellt i alla led och ger alltid den bästa servicen. Vår personal trivs och drivs av framgång samt av att ha kul på jobbet.

Se alla lediga tjänster här