Hasplar

Hasplar byggs för olika bandbredder och coilvikter från 500-12000 kg. Allt från odrivna hasplar med manuell expansion till drivna dubbelhasplar med hydraulisk expansion. Programmet omfattar även horisontella s.k. pallhasplar.

Hasplarna kan utrustas med ett brett optionsprogram för tillhållning, sidostöd, laddstolar och automatisk inställning av driftsparametrar.

Coiltech hemsida

Vårt program för hasplar

 • Enkelhasplar

  Enkelhasplar kan levereras odrivna eller drivna, men manuell eller motoriserad expansion.

  Hasplarna kan levereras med en rad optioner för att underlätta laddning av ny coil och därmed reducera ställtiden för ökat produktivitet.

 • Dubbelhasplar

  Dubbelhasplar tillverkas med manuell alternativ motoriserad expansion samt rotation av haspelkroppen.

 • Pallhasplar

  Drivna pallhasplar eller s.k. horisontella hasplar för avhaspling av band direkt från pall.

  Lämpliga för avhaspling av coil med mindre bandbredder där man vill hantera bandrullen liggande.

  Pallhasplarna kan levereras med integrerat riktverk.

Vill du jobba hos oss?

På Olsons arbetar vi effektivt och professionellt i alla led och ger alltid den bästa servicen. Vår personal trivs och drivs av framgång samt av att ha kul på jobbet.

Se alla lediga tjänster här