Transfersystem för pressar

Transfersystem för pressar byggs för en mängd olika förutsättningar och pressmodeller. Allt från att hantera materialflödet genom pressen sidoöppningar i stativet till hantering från pressens front eller baksida. Transfersystem kan kompletteras på alla typer av mekaniska och hydrauliska pressar och även för hantering mellan pressar.

Hemsida: www.coiltech.com.tr

Destacker - ämnesstaplare

Destackers, ämnesstaplare, byggs kundanpassade av standardenheter för linjära rörelser, gripdon och åkbara modeller av stationära eller åkbara laddvagnar som tillåter laddning/plundring under pågående produktion.

Systemen kundanpassas för aktuell specifikation på material, önskad cykeltid och ställtider för laddning och plundring av materialstationerna.

Transfersystem för pressar

Transfersystem för pressar byggs för en mängd olika förutsättningar och pressmodeller. Allt från att hantera materialflödet genom pressen sidoöppningar i stativet till hantering från pressens front eller baksida. Transfersystem kan kompletteras på alla typer av mekaniska och hydrauliska pressar och även för hantering mellan pressar.

Hantering mellan pressar

Coiltech har ett program s.k. Transfer Robotar för hantering av detaljer mellan pressar eller s.k. pick-n-place för ersättning av manuella plockoperationer vid mindre pressar.