Case: Serviceavtal

Bakgrund: Vi på Olsons, en ledande leverantör av maskiner och underhållstjänster, erbjuder fasta serviceavtal för att säkerställa att våra kunders pressar och kringutrustning fungerar optimalt under hela sin livslängd. Våra serviceavtal inkluderar en rad fördelar och tjänster som syftar till att minimera driftstopp och maximera driftsekonomi för våra kunder.

Utmaning: För företag inom tillverkningsindustrin är det avgörande att deras pressar och kringutrustning fungerar effektivt och säkert för att upprätthålla produktivitet och kvalitet. Utmaningen ligger i att säkerställa regelbunden kontroll och underhåll för att undvika oväntade driftstopp och kostsamma reparationer.

Lösning:
Genom att teckna ett serviceavtal med oss på Olsons får företag tillgång till omfattande tjänster som säkerställer optimal prestanda och långvarig drift av deras pressar och kringutrustning.

 

 

Våra serviceavtal är skräddarsydda för att möta varje kunds specifika behov och inkluderar följande fördelar:
Planerade servicebesök utförs för att identifiera potentiella problem innan de eskalerar, vilket säkerställer oavbruten drift.

Förebyggande Underhåll: Planerade underhåll genomförs för att hålla maskineriet i toppskick, vilket minskar risken för driftstopp och förlänger utrustningens livslängd.

Akut support: Vid oväntade driftstopp eller fel står vi på Olsons redo att snabbt och pålitligt ge akut support för att minimera stopptid och snabbt återställa verksamheten.

Teknisk support: Vårt team av skickliga tekniker erbjuder expertis inom diagnos och lösningsförslag för tekniska problem, vilket säkerställer optimal prestanda för maskiner

Reservdelsbyte:  reservdelar används för att bibehålla maskinens integritet och tillförlitlighet, vilket minskar risken för framtida fel.

"Genom våra omfattande serviceavtal strävar vi på Olsons att inte bara underhålla maskiner, utan också att vårda företags framgång. Med skräddarsydda lösningar och proaktivt underhåll stöder vi kundernas produktivitet och säkerställer långsiktig driftsekonomi."

Resultat: Genom att samarbeta med oss och välja våra omfattande serviceavtal kan företag  njuta av tryggheten att deras utrustning professionellt underhålls och servas. Denna syn på underhåll hjälper till att minimera oväntade driftstopp, öka driftseffektivitet  och slutligen förbättra den övergripande lönsamheten för deras verksamhet.

Sammanfattningsvis understryker vårt engagemang för att leverera serviceavtal till att stödja våra kunders framgång inom tillverkningsindustrin. Genom att erbjuda skräddarsydda serviceavtal stärker vi företag att uppnå optimal prestanda och långsiktig hållbarhet från sin utrustning, vilket i slutändan driver ökad konkurrenskraft och lönsamhet på marknaden.

Vill du jobba hos oss?

På Olsons arbetar vi effektivt och professionellt i alla led och ger alltid den bästa servicen. Vår personal trivs och drivs av framgång samt av att ha kul på jobbet.

Se alla lediga tjänster här