Tångmatarverk

Vi marknadsför idag tångmatarverk för matning av bandmaterial från bandrulle (coil) eller for matning av strips eller remsor. Matarverket kan levereras med enkla ventilpaket för integreraring i befintliga maskiner eller komplett med styrsystem och säkra skydd. Tångmatarverken kan även kompletteras med odrivna riktverk. Vi har idag två leverantörer av tångmatarverk, Herrblitz och GPA.

Herrblitz Tångmatarverk

Herrblitz har ett stort program av olika tångmatarverk för matning av en mängd olika material förutom vanlig stålplåt. Matarverken kan levereras med allt från enkla ventilpaket till avancerade styrsystem och utrustning såsom odrivna riktverk, vinkelhyllar och specialutföranden för specifika ändamål.

Modell A-B-C

Modell A-B-C

Modellserien A-B-C är konstruerat för mindre materialdimensioner och vanligtvis för aktivering av matningscykeln mekaniskt, direkt av löparens rörelse. Monteras ofta direkt på pressverktyget. Finns för bandbredder mellan 50-100 mm och matningslängder upp till 250 mm.

Modell BX-CX-DX

Modell BX-CX-DX

Modell BX-CX-DX är mellanstorleken men är liksom modell A-B-C konstruerat för aktivering av matningscykeln mekaniskt, direkt av löparens rörelse. Monteras ofta direkt på pressverktyget. Finns för bandbredder mellan 75-150 mm och matningslängder upp till 250 mm.

Modell P-S-Z

Modell P-S-Z

Modellerna P-S-Z hanterar materialdimensioner upp till 3 mm och bredder upp till 300 mm. Dessa modeller utrustas oftast med elstyrda ventiler för aktivering av matningscykel och tånglyft vid drift med sökarstift.

G.P.A. Tångmatarverk

G.P.A har två huvudmodeller av tångmatarverk. Modell AN för materialtjocklek max. 2.5 mm och modell ANM för materialtjocklek 4 mm.
Båda modellerna kan fås med olika styrsystem och tillbehör

Hemsida: www.gpa-automation.com

Modell AN

Modell AN

Ingående utrustning/funktioner:

  • Komplett ventilpaket med elstyrda ventiler 24V DC.
  • Öppningsbar skyddskåpa med säkerhetsbrytare.
  • Räkneverk för visning av aktuell matningslängd, underlättar inställning.
  • Strypventil för anpassning av matnings- och returrörelse.
  • Tånglyft för drift med sökarstift.
  • Automatisk avluftning av matningscylindern vid öppen kåpa.
  • Enkel inställning av matningslängden med vev.
  • Hydrauliska ändlägesdämpare.
  • Styrsystem för drift "matarverk styr press" och "press styr matarverk".
  • Främre montageplatta för höj- sänkning ca 40 mm.
Modell ANM

Modell ANM

Modell ANM är kraftigare i sin konstruktion och kan hantera materialtjocklekar upp till 4 mm. De är som standard utrustad med elförreglad mekanisk skyddskåpa och valslyft.