Bandmatningslinjer för pressar

Coiltech bygger kompletta matningslinjer för bandmatning från bandrulle eller s.k. coil. Programmet omfattar dels traditionella linjer med slinga och dels kompakta linjer med mätande/matande riktverk. Linjerna kan utrustas med system för automatisk inställning av driftsdata med avseende på materialbredd och tjocklek.

Se även: www.coiltech.com.tr

Traditionell matningslinje med slinga

Linjen består av haspel- och riktverksenhet med separat valsmatarverk. Bandslingan är placerad mellan riktverket och valsmatarverket. Denna lösning med slinga tillåter högre produktionshastighet.

Kompakt matningslinje

Den kompakta matningslinjen består av haspel och ett s.k. mätande/matande riktverk där matarverket är integrerat med riktverket. Denna design spar plats och minimerar ställtider vid trädning och återhaspling av material.

Kompletta linjer för ämnesmatning

För stansning av ämnen krävs ofta hög precision på riktverkresultat och frammatningshastighet. Dessa linjer kompletteras ofta med efterföljande system för mönsterpackning och stapling av färdigklippta ämnen.