ÄMNESMATNING

Vi arbetar idag med ett komplett program av pressautomation från SAPI AUTOMATION. Sapi har i över 40 år arbetat med alla typer av automationslösningar för pressar och programmet omfattar transfersystem, plockautomater, magasin och robothantering.

Transfermatning_Matning

Matning av 4-pelarpress

3-axliga elektronisk eller mekanisk dubbel- eller enkelbalkstransfer för inmatning av plåtämnen i press.

Transfermatning_Inmatning

Inmatning av ämnen i C-press

Transfersystem för inmatning av ämnen i C-press. Kan kombineras med smörjstation för plåt, vändstation m.m.

Transfermatning_Transferering

Transferering av detalj genom fyra C-pressar

Transferline inkluderande ett antal C-pressar.

Transfermatning_Magasin

Magasin för detaljhantering

Magasin anpassat för detaljer förekommer på på inmatning- som utmatningssidan.

Transfermatning_Smorj

Smörjenhet för rondellämnen

Utrustad med dubbelplåtskontroll. Olika system för smörjning av plåtämnen.