Interna servicerutiner

Internt FU för pressoperatörer

Idag är det ett krav att ha ett väl fungerande internt förebyggande underhåll. Man måste som leverantör kunna dokumentera sin verksamhet samt visa att man har kontroll på att maskinerna håller en hög driftsäkerhet med målet att eliminera oplanerade stopp.

Målet med utbildningen.
Att ta fram rutiner och dokument med servicepunkter och instruktioner för ett fungerande intern förebyggande underhåll runt pressar och presslinjer. Vidare att utbilda personalen som ska utföra det interna underhållet.

Målgrupp

  • Pressoperatörer
  • Underhållspersonal