Utredning av tillbud och olycksfall

Enligt Arbetsmiljölagen är det nu en nödvändighet för alla arbetsgivare att omedelbart anmäla olycksfall och allvarliga tillbud som inträffar inom verksamheten till Arbetsmiljöverket. Vår expertis är inte bara att följa denna lag utan även gå ett steg längre.

Vi är specialiserade på att utföra noggranna utredningar av tillbud och olycksfall i en rad arbetsmiljöer, inklusive pressar, presslinjer och andra maskiner.

Vårt främsta mål med dessa utredningar är inte bara fastställa orsakerna bakom olyckor eller tillbud, utan också att föreslå konkreta och effektiva åtgärder som kommer att förhindra att sådana händelser upprepas i framtiden. Vår strävan är att skapa en arbetsmiljö där säkerheten är högsta prioritet och där anställda kan arbeta tryggt och produktivt.

 

Målet med utredningen
Att få fram orsaken till olyckan eller tillbudet och föreslå de åtgärder som krävs för att händelsen inte ska upprepas.

Vill du jobba hos oss?

På Olsons arbetar vi effektivt och professionellt i alla led och ger alltid den bästa servicen. Vår personal trivs och drivs av framgång samt av att ha kul på jobbet.

Se alla lediga tjänster här