Grundkurs för pressoperatörer

Grundkurs för pressoperatörer

Enligt arbetsmiljölagen skall alla som använder maskiner i sitt dagliga arbete ha utbildning på dessa. Detta är särskilt viktigt när arbetet i maskinerna innebär stora risker. Sådana maskiner är tex pressar och gradsaxar.

Målet med kursen
Att göra användaren uppmärksam på hur maskinen fungerar, vilka risker som finns, visa hur man bäst skyddar sig mot dessa och därmed uppfylla kraven i Arbetsmiljölagen. Vi ger även tips om  hur man på bästa sätt utnyttjar maskinen.

Målgrupp

  • Operatörer
  • Ställare
  • Verktygskonstruktörer
  • Reparatörer
  • Skyddsombud
  • Chefer

Datum och Plats
Denna kurs utförs ofta kundanpassad på tid och plats som överenskommes med kunden.
De fasta kurstillfällena för Hösten/Vintern 2019/20 är;

OLOFSTRÖM -  6 November, 2019

HILLERSTORP -  21 Januari, 2020

GÖTEBORG  - 18 Februari, 2020

ESKILSTUNA  - 17 Mars, 2020

MORA  -  Maj, 2020

OLOFSTRÖM  - 21 April, 2020 

OBS! Datum och plats kan anpassas efter behov vid minst 5 deltagare.