Granskning enl. AFS

Granskning enligt AFS

Vid besök av inspektörer från Arbetsmiljöverket kontrollerar de i första hand att maskinerna uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vi utför en granskning av användandet av arbetsutrustning och användning av pressar samt gradsaxar i förebyggande syfte för att kontrollera att föreskrifterna uppfylls. En granskning av denna typ är betydligt mer omfattande än en vanlig service eftersom även arbetsgivaransvar och de administrativa delarna kontrolleras.