Valsmatarverk

Coiltech har ett brett program av servodrivna valsmatarverk. Programmet omfattar separata valsmatarverk, mätande/matande riktverk och valsmatarverk med sicksack matning för produktion av rondeller.

Coiltech tillverkar ett brett program av valsmatarverk för bandmatning med en stor variation för materialtjocklek och olika bandbredder. Valsmatarverken byggs med remdrift för mindre dimensioner och snabba matningar till kuggväxeldrift för mer krävande material i bredd och tjocklek.

Se även: www.coiltech.com.tr

Separata valsmatarverk

Separata valsmatarverk kräver bandslinga och väljs med fokus på hög produktionstakt i kombination med exakt frammatning. Valsmatarverken byggs med två transmissonssystem; remdrift eller kuggväxeldrift. Remdrift tillåter snabb frammatning lämpligt för mindre materialdimensioner och kuggväxel väljs vid större materialdimensioner vad gäller bredd och tjocklek.

Mätande/matande riktverk

Mätande/matande riktverk ger en kompakt utrymmessnål bandmatningslina med enklare hanteringvid laddning och återhaspling av material.

Sicksack matning

Sicksack-matning är en vanlig lösning vid ämnesklipp av framförallt rondeller för att minimera skrotutfallet med en optimal placering av rondellerna i bandet. Systemet levereras med automatisk beräkning av bästa placering med avseende på rondelldiameter och bandbredd.