Utredning olyckor och tillbud

Utredning av tillbud och olycksfall

Enligt Arbetsmiljölagen är alla arbetsgivare skyldiga att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud i verksamheten till Arbetsmiljöverket. I samband med denna anmälan krävs en utredning och en dokumenterad rapport över vad som har hänt och vad man vidtagit för åtgärder för att det inte ska hända igen. Vi utför på uppdrag utredning av tillbud och olycksfall i pressar, presslinjer och även andra maskiner.

Målet med utredningen
Att få fram orsaken till olyckan eller tillbudet och föreslå de åtgärder som krävs för att händelsen inte ska upprepas.