Transfersystem för pressar

TEXT SAKNAS

Hemsida: www.coiltech.com.tr

Destacker, magsin och plåthantering

Coiltech har ett brett utbud av lösningar för hantering av plåtämnen i samband med matning avpressar och förflyttning av detaljer i pressverktyg. Systemen kundanpassas för aktuell specifikation på material, önskad cykeltid och ställtider för laddning och plundring av materialstationerna.

Transfersystem för pressar

Transfersystem för pressar byggs för en mängd olika förutsättningar och pressmodeller. Allt från att hantera materialflödet genom pressen från inkommande magasin till efterföljande packning. Systemen kan även integrera smörjning och visionsystem för kvalitetskontroll.

Hantering mellan pressar

Coiltech har ett program s.k. Transfer Robotar för hantering av detaljer mellan pressar eller s.k. pick-n-place för ersättning av manuella plockoperationer vid mindre pressar.