Valsmatarverk

Våra servodrivna valsmatarverk byggs för bandbredder mellan 25-2000 mm och materialtjockleker upp till 12 mm. Programmet omfattar separata valsmatarverk, mätande/matande riktverk samt matarverk för sicksack matning.

Se även: www.coiltech.com.tr

Separata valsmatarverk

Separata valsmatarverk kräver bandslinga och väljs med fokus på hög produktionstakt i kombination med exakt frammatning. Valsmatarverken byggs med två transmissonssystem; remdrift eller kuggväxeldrift. Remdrift tillåter snabb frammatning lämpligt för mindre materialdimensioner och kuggväxel väljs vid större materialdimensioner vad gäller bredd och tjocklek.

Mätande/matande riktverk

Mätande/matande riktverk är ett riktverk med integrerad matningsfunktion och ger en kompakt utrymmessnål bandmatningslina. Processen med trädning och återhaspling av bandrullen blir också enklare. Frammatningshastigheten och därmed produktionstakten är lägre jmf med separat valsmatarverk.

Sicksack matning

Sicksack-matning är en vanlig lösning vid ämnesklipp av framförallt rondeller för att minimera skrotutfallet med en optimal placering av rondellerna i bandet. Systemet levereras med automatisk beräkning av bästa placering med avseende på rondelldiameter och bandbredd.