Riktverk

Vi erbjuder riktverk för alla typer av materialkvalitéer, bandimensioner och krav på riktresultatet. Riktverken kan levereras med optioner för automatisk inställning och materialbryggor för snabb och säker omställning vid verktygsbyte.

Se även: www.coiltech.com.tr