Automatisering av pressar

Bandmatning, transfer och robot.

Vi arbetar idag med ett brett program av lösningar för automatisering av materialflödet i pressar. Bandmatning från coil, inmatning av ämnen med olika typer av transferlösningar och pick-n-place enheter med kundanpassade gripdon och magasin. Vi har även möjlighet att hjälpa till med robotisering av din pressanläggningar.

Produktindelning: