Maskiner och tillbehör

Maskiner och Tillbehör

Valet av vårt maskinprogram är gjort med erfarenheter från över 40 års verksamhet inom området service och reparationer av pressar och presslinjer.

Idag är vårt fokus på maskintillverkare i Asien där vi arbetar med ett brett maskinprogram från några av världens största tillverkare av pressar och kringutrustning.

Att som leverantör av maskiner få bygga sin verksamhet på en väl fungerande och erfaren serviceorganisation är få förunnat och ett av våra tyngsta argument vid försäljning av maskiner och tillbehör.

Välkommen med Din förfrågan!