Maskiner och tillbehör

Valet av vårt maskinprogram är baserat på 40 års verksamhet inom service och reparationer

Avgörande för produktiviteten i en press är logistiken i och omkring anläggningen

Service och reparationer av pressar

Ett förebyggande underhåll värt namnet ska eliminera oplanerade stopp

Utbildningar och Konsulttjänster

Välutbildade pressoperatörer är avgörande för produktivitet och konkurrenskraft

SUPPORT & RESERVDELAR: +46 (0) 151-51 85 50 / info@olsons.se

Maskiner och Tillbehör

Vi har idag ett brett program av mekaniska, hydrauliska och pneumatiska pressar och alla typer av kringutrustningar till pressar. Detta möjliggör kundanpassade lösningar med respekt för tekniskt innehåll och aktuell investeringsbudget.

Automatisering

Vårt program av automationslösningar runt pressar fokuserar på materialflöden, ställtider, processövervakning och användarvänliga skyddslösningar. Vi har ett komplett program för automatisering av din press.

Service och Reparationer

Förebyggande underhåll, reparationer och ombyggnader av alla typer av pressar är vår kärnverksamhet sedan starten 1974. Vi har lång erfarenhet och en stark organisation med 15 servicetekniker i en decentraliserade organisation.

Utbildningar och Konsulttjänster

En välutbildad och kunnig pressoperatör gör skillnad. Med kunskap och förståelse om pressanläggningens funktion i kombination med  fastlagda rutiner för omställningar och internt underhåll ökar utnyttjandegraden i anläggningen.

Höjdpunkter

Forwell utrustning för verktygsväxling

Nytt prisledande program som nu gör det ekonomiskt möjligt att utrusta fler pressar med system för enkel verktygsväxling. Programmet omfattar hydrauliska spännelement, rullister och verktygsarmar samt olika system för drivna verktygsvagnar.

Rapid Plant Assessment – Stamping

Öka produktiviteten i din press

Starta med att analysera nuläget med vår tjänst RPA Stamping.  Vi utför en nulägesanalys av er pressanläggning och redovisar vilka åtgärder som måste genomföras för ökat produktivitet.

Uppgradera din press med FLEXI

Under samlingsnamnet FLEXI har vi samlat vårt program av system för styrning av alla typer av pressar, valsmatarverk samt kompletta presslinjer.

HURSAN HYDRAULPRESSAR

Hursan tillverkar hydraulpressar, allt från enklare verkstadspressar till avancerade produktionspressar med kundanpassade automationslösningar.