Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll

Vi planerar och utför Ert förebyggande underhåll, vi håller rätt på vilket FU som ska utföras, beredning av material och personal samt informerar Er i god tid för intern planering.

Vi levererar färdiga rapporter och sammanställningar som beslutsunderlag för Er produktionsplanering och arbetsmiljöarbete, samt ser till att rätt underlag finns vid en kontroll av Arbetsmiljöinspektionen.

Vidare så bevakar vi och tolkar nya lagar och förordningar som delges Er via brev eller utbildning.

Välkommen med Din förfrågan!