Om Olsons

Plåt och Svets

Här utför vi reparationssvetsning av reservdelar såsom svetspåläggning av axlar, sprutsvetsning, reparationssvetsning av gjutjärn och specialstål.

Vi bygger även olika typer av skydd, specialutrustningar och konstruktioner i både stål och aluminiumprofiler. Vi har monteringsutrustning för skydd som är anpassat för fältarbeten och jobbet utförs direkt hos Er och blir på så sätt mer kundanpassat.