Hög tid att boka reparationer och renoveringar under semesterperioden

Service och reparationer av pressar

Vi har nu påbörjat vår resursbokning för arbeten som ska utföras under ert planerade produktionsstopp under perioden Juni-Juli-Augusti 2020.

Vår serviceorganisation har stor kapacitet och kompetens inom maskinrenoveringar, maskinbearbetning samt ombyggnader och våra servicetekniker arbetar i fasta servicedistrikt nära våra kunder, vilket garanterar hög kvalitet och leveranssäkerhet i kombination med konkurrenskraftiga priser.

Kontakta vår Göran Magnusson om Ni har planer på att genomföra större eller mindre arbeten under ert planerade produktionsstopp under semestern.

Göran når du på telefon 070-588 56 31 eller mail magnusson@olsons.se