Wanske RV200

Drivet riktverk utrustat med mekanisk slingkontroll.

Objektnummer: 01777
Årtal: 1980
Bandbredd: 200 mm
Max materialtjocklek: 3 mm
Valsdiameter: 40 mm
Utrustat med stödvalsar.
Antal valsar: 9 varav 7 riktvalsar.