Utbildningar

Utbildningar

Resultatet är ökad konkurrenskraft...
Vi ser ett stort behov och en starkt växande efterfrågan från våra kunder att säkerställa en hög säkerhetsnivå i kombination med en hög produktivitet i sina presslinjer. För att nå dit är det flera saker som ska finnas och fungera, och långt ifrån allt handlar om hårdvaran. Välutbildade och kunniga operatörer är direkt kopplat till ökad säkerhet och konkurrenskraft.

Operatören gör skillnad…
Människan är fortsatt den största faktorn som påverka arbetet i och omkring pressanläggningar. Med rätt utbildade operatörer utförs arbetet säkrare, ställtider minimeras och anläggningen kan trimmas för högre produktivitet och säkrare produktion

Vi kan hjälpa till…
För att kunna erbjuda ökad konkurrenskraft till våra kunder har vi lagt till nya kompetenshöjande utbildningar för operatörer, ställare och underhållspersonal. Vi erbjuder riktade utbildningar där målet är ökad säkerhet och nyttjandegrad i pressanläggningar.

Välkommen med Din förfrågan!