Riskbedömning

Riskbedömning

Enligt Arbetsmiljölagen är alla arbetsgivare skyldiga att utföra riskbedömningar i verksamheten. Riskbedömningar ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi utför på uppdrag riskbedömningar av pressar, presslinjer och även andra maskiner där risk finns att någon kan skada sig.

Målet med riskbedömningar.
Att hitta risker i arbetsmiljön och skapa en så säker och väl fungerande arbetsmiljö som möjligt.

Målgrupp
Alla som arbetar på en arbetsplats oberoende vad man arbetar med. Allt arbete som förekommer på en arbetsplats skall riskbedömas.

Kontakta vår Tomas Olson för mer information: tomas@olsons.se, 070-550 48 28