Konsulttjänster

Konsulttjänster

Våra konsulttjänster riktar in sig på att hjälpa pressanvändare att höja säkerheten och produktiviteten i pressar och presslinjer.

Vi erbjuder kvalificerade Riskbedömningar i och omkring pressanläggningar samt granskning att anläggningen uppfyller gällande krav enligt AFS och Maskindirektiven.

Vi hjälper er även att analyserar ert arbete i och omkring pressanläggningen med vår tjänst RPA Stamping. Analysen berör inte bara operatörens handhavandes och rutiner utan hela företagets organisation och funktioner som påverkar operatörens arbetssituation.

Välkommen med Din förfrågan!