Skip to content
Din specialist på pressar
Konsulttjänster

Konsulttjänster

Våra konsulttjänster riktar in sig på att hjälpa pressanvändare att höja säkerheten och produktiviteten i pressar och presslinjer.

Vi erbjuder kvalificerade Riskbedömningar i och omkring pressanläggningar samt granskning att anläggningen uppfyller gällande krav enligt AFS och Maskindirektiven.

Vi hjälper er även att analyserar ert arbete i och omkring pressanläggningen med vår tjänst RPA Stamping. Analysen berör inte bara operatörens handhavandes och rutiner utan hela företagets organisation och funktioner som påverkar operatörens arbetssituation.

Välkommen med Din förfrågan! 

 

Scroll To Top