Servicekontor i Olofström öppnat.

Micael Asterhäll

Vi har nu etablerat oss i egna lokaler i Olofström för att bättre kunna serva våra kunder i södra Sverige. Lokal närvara med en decentraliserad organisation är idag ett krav för att kunna agera snabbt till rimliga kostnader. Serviceledare i Olofström är Micael Asterhäll som tillsammans med våra servicetekniker i söder kommer sköta planering av såväl löpande underhåll som akuta reparationer. Med en fast servicestation i Olofström kan vi snabbare, och till lägre kostnad, bistå våra kontrakterade servicekunder.