Renovering pressar

Renoveringar

Vi utför hel- eller delrenoveringar på alla typer av pressar och tillhörande utrustning. Arbetet kan utföras i vår verkstad eller ute på fältet.

Vid en helrenovering går vi igenom hela maskinens system allt från mekaniska komponenter till el-, pneumatik- och hydrauliksystem. Leverans sker med dokument om överensstämmelse med gällande CE-regler med uppdaterade manualer för drift och underhåll. Ofta räcker det med en delrenovering såsom uppgradering av styrsystem eller mekanisk renovering av drivkedjan i större pressar.

I båda fallen krävs resurser och god planering för att minimera stilleståndstiden i anläggningen.