Obyggnad styrsystem

Ombyggnader

Ombyggnad av maskiner handlar i de flesta fall om byte av maskinens styrsystem p.g.a. att maskinen inte uppfyller gällande säkerhetskrav eller att reservdelar till det befintliga elsystemet inte längre finns på marknaden.

Vi har idag olika standardsystem för pressar och pressliner och omfattar allt från grundläggande presstyrsystem till avancerade centrala lösningar som omfattar hela anläggningens behov av styrning.