Operatörsutbildning via Teams

Operatörsutbildning via Teams

Nu har vi möjlighet att erbjuda våran populära utbildning Grundkurs för pressoperatörer via Teams. På Teams handlar det om två fyra timmars pass, vanligen uppdelat på två dagar.

Målet med denna kurs är att göra pressoperatören uppmärksam på hur maskinen fungerar, vilka risker som finns och hur man bäst skyddar sig mot dessa och därmed uppfyller kraven i Arbetsmiljölagen.
Kursen innehåller även många tips om hur man på bästa sätt utnyttjar maskinen.

Ring om du har några frågor.