Om Olsons

Våra lokaler

Våra lokaler i Vingåker är på 5000 m2 och byggdes ursprungligen av Rönnqvist pressar 1948. Fabriken hade fram till 1985 fullt upp med tillverkning av Rönnqvist hela pressprogram av excenterpressar, från C-pressar till 4-pelarpressar, upp till 350 ton.

Idag är våra lokaler uppdelad i tre delar. Skärande bearbetning, Maskinrenovering och Maskinlager. Vår travers har kapacitet att lyfta 30 ton och täcker både maskinlagrets och området för maskinrenovering.