Dax att byta styrsystem på din press?

FLEXI presstyrning till excenterpressar

Det är ofta lång livslängd på gamla välbyggda excenterpressar om de är föremål för löpande underhåll där man tidigt kan registrera och planera åtgärder för normalt slitage, innan de orsaker större haverier. Däremot är ett snabbt växande problem för dessa maskiner den allt mer akuta bristen på reservdelar till pressens gamla styrsystem.

Vi har idag ett komplett program av styrsystem för pressar anpassade för olika arbetssätt, allt från godkända plockpressar till automatpressar med behov av styrning av kringutrustning runt maskinen.

Styrsystemet kan levereras enbart som presstyrning men enkelt kompletteras med programverk och matarverksstyrning med en central operatörspanel för den kompletta presslinjen.

Vill du veta mer, kontakta vår Patrik Olson på telefon 070-681 30 15.

Läs mer om vårt program av styrsystem via denna länk: https://olsons.se/maskiner/styrsystemprogramverk/