Image control

IVISYS AB är ett internationellt företag med kompetens och tillverkning i Sverige. De har specialiserat sig på automatisk optisk mätning och kvalitetskontroll och har mer än 40 års sammanlagd erfarenhet av design och leverans av Visionsystem. Programmet omfattar standardsystem både för inbyggnad i befintliga produktionslinjer som offlinesystem för stickprovskontroll. Förutom standardprodukter tillverkas även kundanpassade, kompletta lösningar för olika kundspecifika önskemål.

Visionsystem kan bland annat utföra följande Måttkontroll, Montagekontroll, Ytinspektion, Robotguidning, Identifiering. Vidare erbjuds kurser inom visionteknik, från basutbildning till kurser om hur man går tillväga för att specificera nya system inklusive validering, kalibrering och servicebehov.

Hemsida: www.ivisys.com

ShapeInspector 1

ShapeInspector

Mäter dimensioner, färg och ytor i 2D och 3D med hög noggrannhet. Passar både för manuell stickprovskontroll såväl som vid robotladdad kontinuerlig drift. Flexibel mjukvara för att lära in nya produkter eller för att utföra enskilda tester.

Statistik data kan sparas på fil eller sändas via nätverk. Analysverktyg som kan generera avvikelserapporter per batch, maskin, skift eller produkt
Monteras i befintlig cell eller på bord.

TI Systembild

Tray Inspector

Tray Inspector kontrollerar att era lådor och backar är fria från etikettrester, formfel och defekta byglar.
Systemet kan monteras in i ert befintliga bansystem och utföra inspektion med en banhastighet upp till 2 meter per sekund.

Systemet är konfigurerbart beträffande antal ytor som skall inspekteras samt vilka typer av fel som skall detekteras. Tray Inspector kan konfigureras med upp till fem 2D och två 3D kameror.