Pneumatiska lister

rullister

Pneumatiska rullister typ DLR

  • Pneumatiskt lyftrörelse.
  • Verktyget vilar på rullar.
  • Verktygsrörelse framåt och bakåt.
  • Låg friktion.
  • Enkel installation.
kullister

Pneumatiska kullister typ DLB

  • Pneumatiskt lyftrörelse.
  • Verktyget vilar på kulor.
  • Verktygsrörelse i x- och y-led.
  • Enkel installation.