Mekaniska lister

kullister_lbr_lbh

Mekaniska kullister typ LBR

  • Mekanisk lyftrörelse.
  • Kulor tillåter rörelse i alla riktningar.
  • Viss friktion med kulorna.
  • Lämpliga då verktyget skall positioneras manuellt i både x- och y-led.
kullister_lbr_lbh

Mekaniska rullister typ LGRL

  • Mekanisk lyftrörelse.
  • Individuell lyftenhet för varje separat rulle.
  • Verktygsrörelse framåt och bakåt.
  • Låg friktion.