Kulinsatser

rullinsatser

Mekaniska kulinsatser typ LC och CG

  • Där spår i bordet saknas rekommenderas rull- eller kulinsatser.
  • Dessa kan placeras på ett flexibelt sätt i bordet.
  • Mekanisk lyftrörelse.
  • Finns i många olika storlekar för olika lyftkapacitet.
Kraftpressar

Hydraulisk rullinsats typ CGH

  • Där spår i bordet saknas rekommenderas rull- eller kulinsatser.
  • Dessa kan placeras på ett flexibelt sätt i bordet.
  • Hydraulisk lyftrörelse.
  • Finns i många olika storlekar för olika lyftkapacitet.