Hydrauliska lister

kullister_lbr_lbh

Hydrauliska kullister typ LBH

 • Hydraulisk lyftrörelse.
 • Kulor tillåter rörelse i alla riktningar.
 • Viss friktion med kulorna.
 • Lämpliga då verktyget skall positioneras manuellt i både x- och y-led.
kullister_lbr_lbh

Hydrauliska rullister typ LGHL

 • Hydraulisk lyftrörelse.
 • Individuell lyftenhet för varje separat rulle.
 • Verktygsrörelse framåt och bakåt.
 • Låg friktion.
kullister_lbr_lbh

Hydrauliska rullister typ LGH

 • Hydraulisk lyftrörelse.
 • Lyftenhet för hela listen
 • Verktygsrörelse framåt och bakåt.
 • Låg friktion.
 • Kan fås med dubbla rader med rullar för att klara större verktygsvikter.
rullister_lggh

Heavy-Duty hyd. rullister typ LGGH

 • För verktygsvikter över 10 ton.
 • Låg friktion.
 • Hydraulisk lyftrörelse.
 • I system med sidoförflyttade pressbord kan dessa användas omvänt monterade på bordets undersida.
rullister_lg_lgg

Heavy-Duty hyd. rullister typ LG och LGG

Dessa fasta lister används för att bygga permanenta rullister mellan press och verktygshyllor.