Rörliga spännelement

spannelement_pse

C-spännare typ PSH

 • Spännkraft 20-100 kN, 4 modeller.
 • Monteras fast eller med justerbar t-spårsfot.
 • Variabel spännrörelse upp till 15 mm.
 • Kan användas på både bord och löpare.
 • Kan användas i löpare med övervakad spännrörelse.
spannelement_bcm

Hävarmsspännare typ BCM

 • Spännkraft 20-60 kN, 3modeller
 • Mekanisk spännkraft med fjäderbrickor.
 • Spännrörelsen via hävarm.
 • Fast monterad eller justerbar med t-spårsfot.
 • Hydraulisk lossning av spännaren.
spannelement_btsa

Cylinderspännare typ BTSA och BTSB

 • Spännkraft 20-100 kN, 10 modeller.
 • Monteras fast eller med justerbar t-spårsfot.
 • Variabel spännrörelse upp till 15 mm.
 • Fast (BTSB eller justerbar (BTSA) spännhöjd.
 • Kundanpassade modeller upp till 400 kN.
 • Ersätter enkelt traditionella skruv-bult system.
spannelement_blh

Hävarmsspännare typ BLH

 • Spännkraft 40-60 kN, 2 modeller.
 • Spänner med hävarmsprincip.
 • Hydraulisk spännrörelse med fjäderretur.
 • Speciellt låg byggprofil.
 • Används till verktyg med standardiserad spännhöjd.
spannelement_lsh

T-spårsspännare typ LSHP

 • Spännkraft 30-155 kN, 6modeller.
 • Placeras i två DIN-650 T-spår, i bord och verktyg.
 • Hydraulisk spännrörelse med fjäderretur.
  2 eller flera spännare kan kombineras.
 • Helt dold i operativläge.
 • Används ofta där verktyget helt täcker pressbordet eller löparens yta. (För spännare med integrerade rullister se modell LSGH och LSHP.)
 • Kan användas tillsammans med LSGH och LSHP.