Valsbandsmörjare

Valsbandsmörjare består av en perforerad och filtbeklädd stålvals (rör). Smörjmedlet leds via slangar från behållaren där flödet kan justeras för över- respektive undervals. Finns i standard för bredder upp till 1000 mm och systemet lämpar sig för flyktiga smörjmedel.

BS-50-BS-110

Typ BS 50 och BS 110

  • BS 50 finns för bandbredder från 100 till 500 mm, och BS 110 från 500 till 1000 mm oljan via signal från pressen.
  • Kladdar inte ned verktyg och maskiner på valfri plats
  • Anoljar jämt och droppfritt
  • Mycket låg oljeförbrukning
  • Automatiskt på- och avstängning av
  • Lätt att montera oljebehållaren
  • Anoljar jämt och droppfritt
  • Reglerar oljemängden på övre och undre valsen var för sig
  • Kan förses med drivna valsar