Multi-Lube

Multi-Lube arbetar med system där en separat smörjmedelsbehållare med monterade pumpar förser munstycken, som placeras i en smörjkåpa anpassad för aktuell band/detalj bredd, med smörjmedel. Detta system tillåter enkel justering av rätt mängd smörjmedel både på materialets över- och undersida.

Vid dragoljor byggs systemet med fläkt för att skapa ett undertryck i smörjkåpan och på så sätt förhindra att oljedimma skapas omkring anläggningen.

l210_2

Bandsmörjare typ L210

Standard basenhet med 16 alt. 32 liters smörjmedelsbehållare modell L210 med monterade pumpar. En pump/munstycke för att förhindra ojämn fördelning av smörjmedel.
Systemet kan integreras i matarverkets program för automatisk inställning av aktuella nivåer och aktiva munstycken för varje enskilt program. Basenheten kompletteras med smörjkåpa för aktuell band/detaljbredd.

P400-system-komplett

Bandsmörjare typ P400

Avsedd för smörjning av band/detaljer vid djupdragning med högviskosa smörjmedel.