Övriga styrsystem

Vi har ett flertal alternativ till ombyggnad och uppgradering av pressar.

Styrskap_EPK-3

Styrskåp EPK-3

Används för att uppfylla kraven på säkert handhavande vid omställning av slaglängd och byte av verktyg. För excenterpressar i kategori II-V. (Ej öppna verktyg).

Styrskap_EMK-1

Styrskåp EMK-1

Används för att uppfylla kraven på säkert handhavande vid omställning av slaglängd och byte av verktyg. För excenterpressar med mekanisk koppling/broms.

Installningsenhet_ISE2000

Inställningsenhet ISE2000

Används för att uppfylla kraven på säkert handhavande vid omställning av slaglängd och byte av verktyg i excenterpressar. Passar till Levin styrsystem.

Installningsenhet_ISE1003

Inställningsenhet ISE1003

Används för att uppfylla kraven på säkert handhavande vid omställning av slaglängd och byte av verktyg i excenterpressar. Passar till övriga styrsystem.