Coil End Welder

Coil End Welder är kompletta enheter för sammanfogning av bandmaterial vid drift med bandrullar (coils) i alla typer av produktionslinjer som t.ex. rörtillverkning, rullformningslinjer och presslinjer. Fördelen är framförallt då man har tidsödande trädningsprocesser vid byte av ny bandrulle t.ex. vid automatdrift i följdverktyg och vid rullformning. Enheterna består av klippenhet och svets.

Vi marknadsför Amerikanska Kent och deras program av Coil End Welders, som delas in i två grupper. Portabla enheter och Stationära enheter.

Portabla Coil End Welders

Portabla Coil End Welders

De portabla enheterna reducerar ställtiden och tar bort trädningsprocessen vid byte av bandrulle i befintliga produktionslinjer för t.ex. rörtillverkning, rullformningslinjer och presslinjer. De portabla enheterna finns i manuella, halvautomatiska och automatiska utförande.

Materialspecifikation

  • Pneumatisk eller Hydraulisk klippenhet
  • Materialtjocklek 0,2-3,5 mm
  • Bandbredder 250, 300, 375 mm
Stationara-Coil-End-Welders

Stationära Coil End Welders

De stationära enheterna används vid större bandbredder och tjocklekar och integreras i en befintlig produktionslinje. Det finns olika typer av stationära enheter anpassade för olika behov av sammanfogning av bandmaterial.

Materialspecifikation:

  • Pneumatisk eller Hydraulisk klippenhet
  • Materialtjocklek 0,25-12,8 mm
  • Bandbredder upp till 2000 mm