Bandmatning

Matarverk, riktverk, hasplar.

Vi arbetar idag med följande tillverkare av maskiner för bandmatning för att svara upp till den bredd på inkommande förfrågningar med avseende på prestanda, materialdimensioner, automatiseringsgrad och investeringsnivå.

Våra fabrikat

  • Tomac - kompakta bandanläggningar med möjlighet till automatisk inställning av parametrar.
  • Herrblitz - tångmatarverk och fristående riktverk och hasplar.
  • PA Valsmatare - standardiserat program av valsmatarverk.
  • G.P.A - Kraftiga tångmatarverk för större dimensioner.