Matningsutrustning

Bandmatning, transfer och robotmatning.

Vi arbetar idag med ett brett program av lösningar för inmatning av material i pressar. Bandmatning från coil och, för inmatning av ämnen, olika typer av transferlösningar och pick-n-place enheter med kundanpassade gripdon och magasin. Vi har även möjlighet att hjälpa till med robotisering av pressanläggningar.

Produktindelning: