G.P.A.

Italienska G.P.A. baserat i Lomazzo, norr om Milano, tillverkar Kraftpresser, Pneumatiska pressar och Servo pressar i en mängd olika utföranden. Allt från automatiska enheter att integreras tillsammans med annan utrustning eller godkända plockpresar uppfyllandes kraven för manuell drift i öppna pressverktyg.

Hemsida: www.gpa-automation.com

Kraftpressar och Pneumatiska pressar

Kraftpresser, 20-320 kN

Samtliga kraftpressar använder GPA kraftcylindrar typ CM som kraftkälla och kan fås med presskraft från 20-320 kN. Som standard levereras de i två olika stativlösningar, C-stativ modell PCM eller pelarstativ modell PCM/P.

Pressarna kan levereras antingen som pressenheter för installation i skyddade automatlinjer eller pressar godkända för manuell drift i oskyddade pressverktyg. Läs mer om de godkända pressarna under Tvåhandsmanövrerade pressar.

Pressarna kan vidare utrustas med rundmatningsbord som kompletta automatenheter.

GPA pneumatiska presar

Pneumatiska pressar, 1-20 kN

De pneumatiska pressarna kan fås i fyra olika storlekar, monterade i olika typer av stativ. De kan levereras som en pressenhet för installation i en automatlinje eller som godkända pressar för manuell laddning med tvåhandsmanöverdon.

GPA Servo pressar

Servo pressar, 6-75 kN

Servo pressar modell CP ger en total kontroll av pressens rörelse och kraft.  Lämpar sig för montering och passning där stora krav ställs på utförande och speciellt anpassade rörelsemönster och kraftuttag såsom montering mot fast position eller kraft.

Programmerbar med avseende på position, hastighet och kraftuttag.