Mekaniska skydd

Vad gäller mekaniska avskärmningsskydd jobbar vi dels med alla kända tillverkare av skydd där större områden skall avskärmas. Vidare har vi även kapacitet att skräddarsy skyddslösningar runt den specika maskinens behov av skydd kontra tillgänglighet.

Skydd runt press

Avskärmningsstaket

Staket används oftast för att avskärma större områden där farliga rörelser eller andra risker förekommer. Utförandet kan vara i stål eller aluminium med olika material i sektionerna. Nät är vanligast förekommande i sektionerna men även klar eller färgad polykarbonat kan användas.
Om man vill ha ljuddämpning finns även sådana sektioner att få. Vanligaste höjderna är 1400 och 2000 mm, men det är möjligt att få i stort sett den höjd som krävs för att installationen skall utgöra en säker avskärmning.

kapa

Kåpa för slaglängdsomställning

Kåpan har två funktioner. Dels ska den skydda operatören från att skadas av omställningsverktyg och dels utgöra framfallsskydd på pressar med excenteraxeln i riktning framåt-bakåt.
På pressar med denna axelriktning kan ett axelbrott medföra mycket stora risker för att operatören får axeltappen i huvudet. Kåpan fångar i dessa fall upp axeltappen innan den kan göra någon skada. Vid omställning av slaglängd eller runtdragning av press för hand skyddar kåpan operatören genom att slå ifrån motorn när kåpan öppnas.
Öppningsbar kåpa skall alltid elförreglas och kopplas ihop med en säker inställningsfunktion i pressens styrskåp.

skyddrunt

Skydd runt verktygsrum

Vid automatdrift är ett skydd runt hela verktygsrummet nödvändigt. Eftersom även det inmatade materialet utgör en skaderisk, räcker det inte att köra med skyddade eller slutna verktyg. Sådana avskärmningsskydd skall vara elförreglande och endast inställning skall gå att utföra med främre skydd öppna.
Med skydden öppna skall maskinen uppfylla kraven för säker inställningsfunktion. Vid användning av press som är godkänd för öppna verktyg skall även denna ha skydd runt hela verktygsrummet.
Körning med tvåhandsdon i kombination med matarutrustning får inte förekomma!

avskydd

Övriga mekaniska skydd

Vi kan erbjuda ett stort antal skräddarsydda skydd för olika ändamål. Olika inbyggnader som ljudisolerar särskilt bullriga maskiner eller kompletteringar av befintliga skydd. Baksidan av gradsaxar och kantpressar är ett område som enligt lag skall avskärmas med fast eller beröringsfritt skydd. Sådana områden skall även ha återställningsfunktion.
Vi bygger även skydd till andra maskiner än pressar och gradsaxar. De material vi använder är aluminiumprofiler eller stålrör tillsammans med polykarbonat, ljudabsorbenter eller nät av olika utförande.